"Hakkını kuvvetlendirmeyenlerdir ki kuvvete hak demek mecburiyetinde kalırlar. Haksızlığa uğrayanlara hukukunu haykırmak düşer." Arif

ÖZDEMİR HUKUK BÜROSU

İnsanlığın varoluşu ile hukuk ve adalet kavramları mücadele ile anılan objektif bir gerçeklik olarak kendisini ortaya koymuştur. Bu gerçekliğe katkı sağlayarak ve değer yargılarını da muhafaza ederek, müvekkillerimizin "Adalet" arayışına "Hukuk" zemininde çözümler sunmak adına vizyonumuzu geliştirerek birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. 

  Tüm faaliyet alanlarımızda, iş ve işlemlerimizde hukuka, ahlaka ve meslek kurallarına riayet temel prensibimizdir. Avukat ile müvekkil ilişkisi başlıca güven duygusuna dayanmalıdır. Müvekkillerin avukatlarına duyduğu bu güvenin karşılığı, vekil sıfatıyla hareket eden avukatlara yasal yükümlülükler getirilerek teminat altına alınmıştır. 

  Bu yükümlülükler, Avukatlık Kanunu ile genel olarak; 

   "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler." şeklinde açıklanmıştır. İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre şekillenen ve vekalet ilişkisi kapsamında üzerinde hassasiyetle durduğumuz avukatlık yükümlülüklerinden bazıları aşağıdaki gibi başlıklandırılmıştır. 

1) Sır Saklama Yükümlülüğü 
2) Görevi Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü
3) Usul Yollarını Kötüye Kullanmama Ödevi
4) Müvekkili Aydınlatma Ödevi
5) Amaca En Uygun ve En Güvenli Yolu Seçme Ödevi


  Hukuk Büromuz , aralarında öncelik sonralık ilişki kurulmasının ve tavizinin kabul edilemez olduğu mesleki kurallar dahilinde vekillik ve danışmanlık hizmetine devam etmektedir.

ÖZDEMİR HUKUK BÜROSU
İnsanlığın varoluşu ile hukuk ve adalet kavramları mücadele ile anılan objektif bir gerçeklik olarak kendisini ortaya koymuştur. Bu gerçekliğe katkı sağlayarak ve değer yargılarını da muhafaza ederek, müvekkillerimizin "Adalet" arayışına "Hukuk" zemininde çözümler sunmak adına vizyonumuzu geliştirerek birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. 

  Tüm faaliyet alanlarımızda, iş ve işlemlerimizde hukuka, ahlaka ve meslek kurallarına riayet temel prensibimizdir. Avukat ile müvekkil ilişkisi başlıca güven duygusuna dayanmalıdır. Müvekkillerin avukatlarına duyduğu bu güvenin karşılığı, vekil sıfatıyla hareket eden avukatlara yasal yükümlülükler getirilerek teminat altına alınmıştır. 

  Bu yükümlülükler, Avukatlık Kanunu ile genel olarak; 

   "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler." şeklinde açıklanmıştır. İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre şekillenen ve vekalet ilişkisi kapsamında üzerinde hassasiyetle durduğumuz avukatlık yükümlülüklerinden bazıları aşağıdaki gibi başlıklandırılmıştır. 

1) Sır Saklama Yükümlülüğü 
2) Görevi Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü
3) Usul Yollarını Kötüye Kullanmama Ödevi
4) Müvekkili Aydınlatma Ödevi
5) Amaca En Uygun ve En Güvenli Yolu Seçme Ödevi


  Hukuk Büromuz , aralarında öncelik sonralık ilişki kurulmasının ve tavizinin kabul edilemez olduğu mesleki kurallar dahilinde vekillik ve danışmanlık hizmetine devam etmektedir.