"Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Av. Alperen ÖZDEMİR

  Çorum Barosu Sicil No: 755
  Türkiye Barolar Birliği Sicil No: 144115
  TC Kimlik No: 28435462194

  Tarafımıza vekaletname düzenletebilmek için herhangi bir noterliğe giderek yukarıdaki bilgiler ile genel dava vekaletnamesi düzenletmek istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Noterlikçe düzenlenen vekalet aslını tarafımıza fiziki olarak ulaştırmanız gerekmektedir. 

  Açılmış veya açılacak olan boşanma davalarında iki adet fotoğraf ile birlikte noteliğe gitmeniz ve boşanma davası için vekalet vermek istediğinizi notere bildirmeniz gerekmektedir. Yurt dışından gönderilecek boşanma vekaletleri için de fotoğraf zorunluluğu geçerlidir. 

  Sigorta Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda düzenlenecek olan vekaletnameye "Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurmaya" ibaresinin yazılması Noter'den istenmelidir. 

  Yurt dışından vekaletname göndermek isteyen kişilerin vekaletname düzenletebilmek için bulundukları ülkedeki konsolosluğa müracaat etmeleri gerekmektedir. Konsolosluk yerine bulundukları ülkedeki yetkili merciye vekaletname düzenletmek isterlerse düzenlenen vekaletname için Apostil şerhi almaları gereklidir. Ayrıca vekaletname ve apostil şerhinin Türkçe Tercümesi de yaptırılmalıdır. 

  Şirketler adına vekaletname çıkartılması halinde, şirket yetkilisinin imza sirküsünün ve yetki belgesinin de yanında bulunması gereklidir. Ayrıca eğer istenirse aynı vekaletnamede hem şirket adına vekaleten, hem de yetkili adına asaleten vekaletname verilebilir. Bu şekilde iki ayrı vekaletname çıkartılmasına gerek kalmayacaktır.

VEKALETNAME BİLGİLERİ
Av. Alperen ÖZDEMİR

  Çorum Barosu Sicil No: 755
  Türkiye Barolar Birliği Sicil No: 144115
  TC Kimlik No: 28435462194

  Tarafımıza vekaletname düzenletebilmek için herhangi bir noterliğe giderek yukarıdaki bilgiler ile genel dava vekaletnamesi düzenletmek istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Noterlikçe düzenlenen vekalet aslını tarafımıza fiziki olarak ulaştırmanız gerekmektedir. 

  Açılmış veya açılacak olan boşanma davalarında iki adet fotoğraf ile birlikte noteliğe gitmeniz ve boşanma davası için vekalet vermek istediğinizi notere bildirmeniz gerekmektedir. Yurt dışından gönderilecek boşanma vekaletleri için de fotoğraf zorunluluğu geçerlidir. 

  Sigorta Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda düzenlenecek olan vekaletnameye "Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurmaya" ibaresinin yazılması Noter'den istenmelidir. 

  Yurt dışından vekaletname göndermek isteyen kişilerin vekaletname düzenletebilmek için bulundukları ülkedeki konsolosluğa müracaat etmeleri gerekmektedir. Konsolosluk yerine bulundukları ülkedeki yetkili merciye vekaletname düzenletmek isterlerse düzenlenen vekaletname için Apostil şerhi almaları gereklidir. Ayrıca vekaletname ve apostil şerhinin Türkçe Tercümesi de yaptırılmalıdır. 

  Şirketler adına vekaletname çıkartılması halinde, şirket yetkilisinin imza sirküsünün ve yetki belgesinin de yanında bulunması gereklidir. Ayrıca eğer istenirse aynı vekaletnamede hem şirket adına vekaleten, hem de yetkili adına asaleten vekaletname verilebilir. Bu şekilde iki ayrı vekaletname çıkartılmasına gerek kalmayacaktır.